info@snopje.si
1. Kakšna je trajnost objektov iz bal slame glede na biološko razgradljivost slame kot naravnega materiala?
2. Kakšna je požarna varnost?
3. Kakšna je mehanska stabilnost objektov iz slamnatih bal?
4. Zaščita pred glodalci.
5. Ali obstajajo omejitve v povezavi z arhitektonskim oblikovanjem in tlorisom?
6. Ali je možna izvedba nadstropnih objektov?
7. Ali je mogoče pritrjevanje elementov na steno?


1. Kakšna je trajnost objektov iz bal slame glede na biološko razgradljivost slame kot naravnega materiala?
Številni poskusi s slamo dokazujejo njeno obstojnost tudi v nezaščiteni obliki (poskusi z zakopavanjem v zemljo za štiri mesece dokazujejo izjemno počasno razgradnjo v primerjavi z ostalimi organskimi materiali (Wihan 2007)) zaradi visoke vsebnosti silicija. Bale, ki so v objekt pravilno vgrajene (hidroizolacija pred talno vlago in zagotavljanje paropropustnosti) ter ustrezno zaščitene (pravilno izbran in izveden omet), imajo življenjsko dobo, primerljivo z ostalimi naravnimi gradbenimi materiali, kar dokazuje hiša Burke blizu kraja Alliance v Nebraski (ZDA) iz leta 1903, zgrajena v samonosni tehniki, ki je še vedno ohranjena.

2. Kakšna je požarna varnost?
Zaradi komprimiranosti slame v bali za gradnjo (90-120 kg/m3) in s tem pomanjkanja kisika, potrebnega za gorenje, je bala slama že sama po sebi relativno težko vnetljiv in gorljiv material. Raziskave tujih tehničnih in univerzitetnih institucij z ometanimi balami izkazujejo požarno varnost najmanj F90 (čas v minutah, v katerem se nosilne in dimenzijske lastnosti ne spreminjajo), po raziskavah Univerze Bath v Angliji pa enako ometana bala ostaja stabilna tudi po 135 minutah izpostavljenosti požaru, kar presega požarne lastnosti lesa.

3. Kakšna je mehanska stabilnost objektov iz slamnatih bal?
V primeru gradnje s paneli obtežbe prevzema lesena konstrukcija panela, ki je ustrezno dimenzionirana in načrtovana v skladu z vsemi predpisi, standardi in normativi, enako pri skeletnih konstrukcijah. Pri samonosni izvedbi prevzemajo obtežbo bale same, ki s svojimi dimenzijami (70 cm x 120 cm x 100-300 cm) ter gostoto (180-200 kg/m3) zagotavljajo ustrezno stabilnost. Še posebej slednji način gradnje izstopa po izjemni potresni varnosti zaradi visoke stopnje disipacije (razsipa) potresne sile.

4. Zaščita pred glodalci.
Zaščita z zunanjim ometom ustrezne debeline zmanjša možnost poškodb s strani glodalcev, večja gostota bal je hkrati neugodna za tvorbo gnezd. Možna je tudi izvedba z zaščitno mrežo do ustrezne višine.

5. Ali obstajajo omejitve v povezavi z arhitektonskim oblikovanjem in tlorisom?
Z upoštevanjem nekaterih tehničnih zakonitosti je možna izvedba skorajda poljubnega tlorisa, v primeru manjših krivin oz. zaobljenih vogalov se le-te izvedejo z ometom, večje pa z manjšimi dimenzijami panelov. V primeru tlorisov organskih ali bioničnih oblik je možna izvedba s skeletnim sistemom.

6. Ali je možna izvedba nadstropnih objektov?
V primeru večetaž se nosilna konstrukcija ustrezno dimenzionira in prilagodi obtežbam. Najstarejša hiša iz bal v Evropi je iz leta 1921, MaisonFeuillette v Montargisu v Franciji, ki je narejena po principu skeletne gradnje, je dvonadstropen objekt.

7. Ali je mogoče pritrjevanje elementov na steno?
Pritrjevanje manjših slik in predmetov je mogoče neposredno na omet, v primeru pritrjevanja težjih (npr. stenskih kuhinjskih) elementov je mogoča izvedba lesene ojačitve za pritrjevanje na določenem delu stene.